Välkommen till Helios Consulting

-Är du entreprenör? -Vill du förstå och ta kontroll över din verksamhet istället för att ibland känna dig som en passiv betraktare och därigenom tvingas agera reaktivt? -Vill du få anpassade beslutsunderlag både vad gäller den ekonomiska styrningen och verksamhetens styrning? -Vill du uppnå full kostnadskontroll och veta vad din uthyrda ekonomifunktion kostar varje månad för att därigenom se vilket värde den genererar, istället för att bäva inför nästa faktura? -Vill du förstå hur du och din organisation skall jobba för att skapa optimalt värde i enlighet med ägarnas och styrelsens intentioner?

Då behöver du inte leta längre!

Helios Consultings affärskoncept

Helios Consulting är en affärsbyrå vars syfte är att informera, bedriva rådgivning samt tillhandahålla verktygen åt entreprenöriellt drivna ägare och representanter för små och medelstora företag att förstå vad som skapar värde i just deras verksamhet. Detta innebär att Helios sätter sig noga in i kundernas verksamheter och anpassar hela sitt tjänsteutbud efter kundens behov och ekonomi. Med andra ord är Helios Consulting en "one-stop shop".

Helios Consulting är verksamt inom följande områden:
- Företagsbildningar
- Bolagsförsäljningar
- Bolagstjänster
- Affärsutveckling
- Management
- Redovisning & Rapportering

Låter det intressant? Kontakta oss så berättar vi   mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           För att komma till vår onlinetjänst klicka här: http://heliosconsulting.se/heliosconsultingonline.html

Senaste nyheter

Nedan finns de senaste nyheterna från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

2013-05-21

Reko Byråstöd

Copyright © Helios Consulting 2011 | Producerad av konsulterna.nu